Discuz Thai

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

ข้อตกลงการใช้งานกระดานข่าวดิสคัสไทย DiscuzThai Agreement (English Version) ประกาศดิสคัสไทย - ทำเนียบดิสคัสภาษาไทย

Discuz! X3.2 ภาษาไทย (อย่างเป็นทางการ) ใช้งาน Discuz! X3.2 ภาษาไทย ได้ทันที ดาวน์โหลด Discuz! X3.2 ภาษาไทยล่าสุด

บัญชีถูกแช่แข็ง (Freeze) แจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ เปิดระบบ Verified Account - ระบบยืนยันตัวตน ถามอย่างไรจึงจะได้คำตอบ - ตั้งกระทู้เนื้อหาครอบคลุม

ดู: 19228|ตอบกลับ: 8

ประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘

   ปิด [คัดลอกลิงก์]


ประกาศดิสคัสไทย
ที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง การกำหนดสิทธิ์สำหรับสมาชิกดิสคัสไทยใหม่และการใช้งานทั่วไปของดิสคัสไทย


----------------------------------


                  เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์หลักของดิสคัสไทย ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย จึงขอประกาศอย่างเป็นทางการ ดังนี้
                  ข้อ ๑ เฉพาะสมาชิกดิสคัสไทยตำแหน่ง Newbies จะถูกจำกัดสิทธิ์การตั้งกระทู้ใหม่และตอบกลับเป็น ๓ โพสต์ต่อหนึ่งชั่วโมง เนื่องด้วยปัจจุบัน ทีมงานได้ติดตามพฤติกรรมของสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ ส่วนใหญ่จะเข้ามาตอบกระทู้เพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง และที่สำคัญมีพฤติกรรมออกไปในทางความเสี่ยงด้านสแปม จึงขอจำกัดสิทธิ์ไว้
                  ข้อ ๒ กลุ่มสมาชิกดิสคัสไทยทุกกลุ่ม เมื่อทำการตอบกระทู้ใดๆ ในห้อง/เว็บบอร์ด/กระดานข่าวได้แก่ Discuz! X๓.๒ Talk, Discuz! X๓.๑ Talk, Discuz! X๓ Talk, Discuz! X๒.๕ Talk, Discuz! X๒ Talk, Discuz! X๑.๕ Talk และ Discuz! X๑ Talk จะได้รับเครดิต Money +๑ และในแต่ละวันสูงสุดไม่เกิน ๔๐ Money เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับสมาชิกดิสคัสไทย มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในด้านการใช้งานดิสคัส โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มียอด Money สะสม สามารถใช้ช่องทางนี้ในการสะสมยอด Money ได้ โดยเนื้อหาที่ตอบกลับในห้อง/เว็บบอร์ด/กระดานข่าว จะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระทู้นั้นๆ หากทีมงานตรวจสอบแล้วว่าเป็นการสร้างความปั่นป่วนเพื่อต้องการยอดสะสม Money จะถูกแบนทันทีโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ ทั้งสิ้น
                  ข้อ ๓ กลุ่มสมาชิกดิสคัสไทยทุกกลุ่มจะต้องโพสต์ในแต่ละครั้งข้อความจะต้องไม่ต่ำกว่า ๖๐ ไบต์ เพื่อลดการใช้ข้อความที่สั้นเกินไป หรือจนไม่ได้ใจความสำคัญ หากทีมงานตรวจสอบแล้วว่าเป็นการสร้างความปั่นป่วน จะถูกแบนทันทีโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ ทั้งสิ้น
                  ข้อ ๔ กำหนดช่วงเวลาโพสต์จากเดิมต้องทิ้งระยะห่างการโพสต์แต่ละครั้ง ๓๐ วินาที เปลี่ยนใหม่เป็น ๖๐ วินาที
                  ข้อ ๕ การสมัครสมาชิกใหม่ จะต้องมีอินไวท์ (Invite) หรือโค้ดเทียบเชิญถึงจะสมัครได้ โดยทุกกลุ่มสมาชิกดิสคัสไทย จะสามารถสร้างโค้ดเทียบเชิญได้จากลิงก์นี้ ชวนเพื่อน จำนวนค่าธรรมเนียมต่อหนึ่งโค้ดเทียบเชิญตกอยู่ที่ ๑-๒ Money อายุโค้ดจะอยู่ที่ ๑๐ วัน และในแต่ละวันจะสร้างโค้ดเทียบเชิญได้ ๓ โค้ดเท่านั้น โดยที่ผู้จะสมัครสมาชิก ต้องหาวิธีการติดต่อกับสมาชิกดิสคัสไทยด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ
ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย


- ประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
- ประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
- ประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
- ประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
- ประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
- ประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
- ประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- ประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

คะแนน

13

ดูบันทึกคะแนน

 เจ้าของ| โพสต์ 2014-8-25 14:05:56 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ประกาศดิสคัสไทย
ที่ ๔/๒๕๕๗
เรื่อง เปิดห้องสารภาพบาป


----------------------------------


                  ตามที่ดิสคัสไทยได้มีประกาศการกรองข้อความซ้ำ ตามประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น โดยมีใจความสำคัญว่า “หากมีการโพสต์ข้อความในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ข้อความซ้ำๆ (ฟลัด; flood) เพื่อให้ผ่านการกรอง หรือใช้ข้อความที่ไม่สามารถอ่านรู้เรื่อง จะถูกหักเครดิตของจิตพิศัย Money และ Gold สูงสุดไม่เกิน -๑๐ ทันที” เพื่อเป็นการเยียวยาและให้โอกาสกับสมาชิกที่มีเครดิตติดลบ อันได้แก่ จิตพิศัย Money และ Gold จากการกระทำความผิด โดยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่มีเจตนาที่จะดำเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดความผิดนั้น จนส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในเว็บดิสคัสไทย อาทิเช่น การดาวน์โหลด การอัปโหลดไฟล์และรูปภาพ การตั้ง/ตอบกระทู้และสิทธิ์อื่นๆ ดิสคัสไทยจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
                  ข้อ ๑ ให้สมาชิกดิสคัสไทยที่มีเครดิตติดลบและอยู่ในกลุ่มสมาชิก Beggar ดำเนินการตั้งกระทู้สารภาพบาปที่ห้อง “สารภาพบาป” โดยใจความสำคัญของกระทู้ที่ตั้งจะต้องระบุความผิดที่ได้กระทำลงไปอย่างละเอียดตั้งแต่แรกเริ่ม โดยดูได้จาก “บันทึกเครดิต” พร้อมทั้งพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ขอทำผิดอีก มิฉะนั้นถือว่าเป็นการยอมรับการลงโทษโดยจะถูกระงับบัญชีผู้ใช้ทันที ดังข้อ ๓
                  ข้อ ๒ ให้กลุ่มผู้ดูแลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ดูแลในห้อง “สารภาพบาป”
                  (๑) ผู้จัดการกระดาน (acaz, bot, hotdog, jaideejung007)
                  (๒) ผู้ช่วยผู้จัดการ (Spider, i~Designs)
                  (๓) ผู้ดูแลกระดาน (suthida, Thum, admins, penze, zankumuro, S¡|€n7, nantawat1610, banksanti, popiazaza, rokaisakkon, New2th, I~DiscuzX_Serie, binknon, mrkran, cyber2friends)
                  ข้อ ๓ จากข้อ ๑ หากสมาชิกผู้นั้น ได้รับอภัยโทษแล้ว แต่ยังทำความผิดซ้ำ บัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกผู้นั้นจะถูกระงับเป็นเวลา ๓๐ วัน หรือมากกว่าตามเห็นสมควรของกลุ่มผู้ดูแลที่แต่งตั้งขึ้นจากข้อที่ ๒
                  ข้อ ๔ ผู้ที่ต้องการสารภาพบาป สามารถตั้งได้ ๑ กระทู้เท่านั้น ห้ามมิให้ตั้งกระทู้เผื่อผู้อื่นโดยเด็ดขาด
                  ข้อ ๕ ผู้ที่ได้ตั้งกระทู้สารภาพบาปในห้องดังกล่าวแล้ว จะได้รับเครดิต อันได้แก่ จิตพิศัย Money และ Gold เป็น +๓ โดยทันที หากแต่กระทู้ดังกล่าวโดนลบ อาจเนื่องจากโพสต์ซ้ำซ้อนเพื่อต้องการปั่นยอดเครดิต เครดิตดังกล่าวจะถูกติดลบเป็นสองเท่าโดยทันทีเช่นเดียวกัน
                  ข้อ ๖ ให้กลุ่มผู้ดูแลที่แต่งตั้งจากข้อ ๒ ที่มีวาระอยู่ในกลุ่มผู้ดูแล จะต้องพิจารณา ไตร่ตรอง โดยการตรวจสอบความผิดของสมาชิกจากข้อ ๑ ว่าสมควรที่จะให้อภัยโทษแก่ผู้ที่ทำผิดในครั้งนี้หรือไม่ โดยทำการกดปุ่มให้ “คะแนน” ตามที่เห็นสมควรจะให้แก่สมาชิกผู้นี้
                  อนึ่ง คำว่า "เครดิต" จะรวมไปถึงจิตพิศัย Money และ Gold "บัญชีผู้ใช้" หมายความว่า สมาชิกดิสคัสไทยทุกคนที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ดิสคัสไทยนี้ "อภัยโทษ" หมายถึง สมาชิกที่ได้รับเครดิตเพิ่มขึ้น จากการพิจารณาของกลุ่มผู้ดูแลที่แต่งตั้งจากข้อ ๒ "กลุ่มผู้ดูแล" หมายความไปถึง ผู้จัดการกระดาน ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้ดูแลกระดาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ
ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย
 เจ้าของ| โพสต์ 2015-3-19 19:14:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ประกาศดิสคัสไทย
ที่ ๒/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งทีมแปลภาษา (Translate Team)


----------------------------------


                  ตามที่ดิสคัสไทย ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีโครงสร้างผู้บริหารดิสคัสไทย ประกอบไปด้วย ผู้จัดการกระดาน ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้ดูแลกระดาน ซึ่งมี acaz bot hotdog และ jaideejung007 (ผู้จัดการกระดาน) Spider i~Designs และ mrkran (ผู้ช่วยผู้จัดการ) suthida Thum admins penze zankumuro S¡|€n7 nantawat1610 banksanti popiazaza rokaisakkon New2th I~DiscuzX_Serie binknon และ cyber2friends (ผู้ดูแลกระดาน) นั้น
                  เพื่อให้การดำเนินงานของดิสคัสไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผลักดันให้สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่ ดิสคัสไทยจึงแต่งตั้งทีมแปลภาษา (Translate Team) คือ submark (ID: ๖๒๒๗๗) เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความสามารถและใจรักในการแปลภาษาไทย อาทิเช่น ปลั๊กอินดิสคัส ซึ่งมีผลงานออกมาให้ติดตามอยู่เสมอ สมควรที่จะมีการเลื่อนตำแหน่งจาก Newbies เป็น ทีมแปลภาษา (Translate Team)
                  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับดิสคัสไทยและส่วนรวม ถ้าเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้รายงานต่อผู้จัดการกระดานทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ลงชื่อ
ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-8-1 18:04:00 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ประกาศดิสคัสไทย
ที่ ๓/๒๕๕๗
เรื่อง การกรองข้อความซ้ำ


----------------------------------


                  ตามที่ดิสคัสไทย ได้พัฒนาและทดสอบระบบการกรองข้อความซ้ำมาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งหลักการทำงานระบบ จะตรวจสอบข้อความที่ถูกส่งเข้ามา ได้แก่ ชื่อกระทู้ใหม่ (thread) เนื้อหาในกระทู้ (content) และเนื้อหาในการตอบกลับของกระทู้ (reply) หากมีข้อความใดซ้ำในระบบแล้ว จะถูกปฏิเสธการส่งทันที ต้องเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นจึงจะผ่านระบบการกรองนี้ได้ เพราะจะเป็นการช่วยลดการใช้ข้อความเดิมและให้เจ้าของกระทู้ สามารถเห็นข้อความในลักษณะใหม่ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
                  ดังนั้น ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย มีมติให้มีการประกาศใช้งานให้สมาชิกดิสคัสไทยทราบอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งนี้ หากมีการโพสต์ข้อความในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ข้อความซ้ำๆ (ฟลัด; flood) เพื่อให้ผ่านการกรอง หรือใช้ข้อความที่ไม่สามารถอ่านรู้เรื่อง จะถูกหักเครดิตของจิตพิศัย Money และ Gold สูงสุดไม่เกิน -๑๐ ทันที โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบแจ้งเตือนของดิสคัส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ
ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย

คะแนน

1

ดูบันทึกคะแนน

 เจ้าของ| โพสต์ 2014-7-9 10:38:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ประกาศดิสคัสไทย
ที่ ๒/๒๕๕๗
เรื่อง ยกเลิกการกำหนดสิทธิ์สำหรับสมาชิกดิสคัสไทยใหม่และการใช้งานทั่วไปของดิสคัสไทย เฉพาะข้อ ๕


----------------------------------


                  ตามที่ดิสคัสไทย ได้มีการประกาศการกำหนดสิทธิ์สำหรับสมาชิกดิสคัสไทยใหม่และการใช้งานทั่วไปของดิสคัสไทย ตามประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้วนั้น
                  ในการนี้ ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย ได้รับข้อเสนอแนะจากทีมผู้ดูแลกระดานดิสคัสไทย ให้มีการพิจารณาข้อ ๕ ใหม่อีกครั้ง ว่าด้วย "การสมัครสมาชิกใหม่ จะต้องมีอินไวท์ (Invite) หรือโค้ดเทียบเชิญถึงจะสมัครได้ โดยทุกกลุ่มสมาชิกดิสคัสไทย จะสามารถสร้างโค้ดเทียบเชิญได้จากลิงก์นี้ ชวนเพื่อน จำนวนค่าธรรมเนียมต่อหนึ่งโค้ดเทียบเชิญตกอยู่ที่ ๑-๒ Money อายุโค้ดจะอยู่ที่ ๑๐ วัน และในแต่ละวันจะสร้างโค้ดเทียบเชิญได้ ๓ โค้ดเท่านั้น โดยที่ผู้จะสมัครสมาชิก ต้องหาวิธีการติดต่อกับสมาชิกดิสคัสไทยด้วยตนเอง" เนื่องจากอาจจะเป็นการปิดกั้นการเข้าถึงดิสคัสไทยโดยใช่เหตุ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกดิสคัสไทย สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จึงให้ยกเลิกการกำหนดสิทธิ์สำหรับสมาชิกดิสคัสไทยใหม่และการใช้งานทั่วไปของดิสคัสไทย เฉพาะข้อ ๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ
ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-9-1 09:59:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ประกาศดิสคัสไทย
ที่ ๕/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการ (Super Moderator)


----------------------------------


                  ตามที่ดิสคัสไทย ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีโครงสร้างผู้บริหารดิสคัสไทย ประกอบไปด้วย ผู้จัดการกระดาน ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้ดูแลกระดาน ซึ่งมี acaz  bot  hotdog และ jaideejung007 (ผู้จัดการกระดาน) Spider และ i~Designs (ผู้ช่วยผู้จัดการ) suthida Thum admins penze zankumuro S¡|€n7 nantawat1610 banksanti popiazaza rokaisakkon New2th I~DiscuzX_Serie binknon mrkran และ cyber2friends (ผู้ดูแลกระดาน) นั้น
                  เพื่อให้การดำเนินงานของดิสคัสไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดิสคัสไทยจึงแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการ (Super Moderator) คือ mrkran (ID: ๔๒๒๑๑) เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านของการดูแลสมาชิกดิสคัสไทย การติดตาม-ตรวจสอบกระทู้ การออนไลน์ที่ดิสคัสไทยอย่างสม่ำเสมอมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง สมควรที่จะมีการเลื่อนตำแหน่งจาก ผู้ดูแลกระดาน เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ (Super Moderator)
                  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับดิสคัสไทยและส่วนรวม ถ้าเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้รายงานต่อผู้จัดการกระดานทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ
ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย

คะแนน

1

ดูบันทึกคะแนน

 เจ้าของ| โพสต์ 2014-9-26 18:18:18 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ประกาศดิสคัสไทย
ที่ ๖/๒๕๕๗
เรื่อง เปิดห้อง Verified Account


----------------------------------


                  ตามที่ดิสคัสไทย ได้เปิดระบบการยืนยันตัวบุคคลหรือ Verified Account ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการเปิดระบบนี้จะคัดกรองสมาชิกของดิสคัสไทยที่ได้ทำการส่งแบบฟอร์มในหน้า ตรวจสอบ เพื่อขอยืนยันบัญชีของตนด้วยเอกสารทางราชการนั่นคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานและยังสามารถใช้ห้อง Advertising ในการขายสินค้าหรือแนะนำบริการของตนเองได้ นั้น
                  เพื่อให้การดำเนินงานของดิสคัสไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามจุดประสงค์หลักของดิสคัสไทยที่วางไว้ จึงได้มีการเปิดห้อง Verified Account เพื่อให้สมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนและได้รับเหรียญ Verified Account ไปแล้ว สามารถเข้ามาตั้งกระทู้พูดคุยเฉพาะในกลุ่มของตนเองและที่สำคัญ เพื่อเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกดังกล่าว หากดิสคัสไทยมีกิจกรรมพิเศษ เช่น หากมี Discuz! ออกมาในเวอร์ชันใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Discuz! X๓.๓ X๓.๕ X๔.๐ และอื่นๆ จะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานภาษาไทยก่อนสมาชิกที่ยังไม่ยืนยันตัวตน หรือ โปรโมชันต่างๆ ที่ดิสคัสไทยอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ
ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-12-23 18:24:56 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ประกาศดิสคัสไทย
ที่ ๗/๒๕๕๗
เรื่อง แก้ไขประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗


----------------------------------


                  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง เปิดห้องสารภาพบาป ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินการในห้องสารภาพบาปมีความคล่องตัวและเหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจาก สมาชิกที่ได้รับเครดิตติดลบแล้วตั้งกระทู้ในห้องดังกล่าว ทำให้ได้รับเครดิต +๓ อัตโนมัติ ส่งผลให้สมาชิกยังไม่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ได้รับการแต่งตั้งสำหรับพิจารณาความผิดของสมาชิก ดิสคัสไทยจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
                  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง เปิดห้องสารภาพบาป ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
                  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ
ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย
 เจ้าของ| โพสต์ 2015-2-23 10:48:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ประกาศดิสคัสไทย
ที่ ๑/๒๕๕๘
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗


----------------------------------


                  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดสิทธิ์สำหรับสมาชิกดิสคัสไทยใหม่และการใช้งานทั่วไปของดิสคัสไทย ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้การกำหนดสิทธิ์สำหรับสมาชิกดิสคัสไทยใหม่และการใช้งานทั่วไปของดิสคัสไทยมีความคล่องตัวและเหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากมีสมาชิกหลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจในระบบการจำกัดข้อความ ทำให้โพสต์ข้อความเข้าข่ายสแปมหรือฟลัดข้อความ ดิสคัสไทยจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
                  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศดิสคัสไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดสิทธิ์สำหรับสมาชิกดิสคัสไทยใหม่และการใช้งานทั่วไปของดิสคัสไทย ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                  "ข้อ ๓ กลุ่มสมาชิกดิสคัสไทยทุกกลุ่มจะต้องโพสต์ในแต่ละครั้งข้อความจะต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐ ไบต์/ตัวอักษร และขอความร่วมมือ หยุดสแปม หยุดเกรียนและหยุดฟลัดข้อความ โปรดช่วยกันสร้างเว็บบอร์ดแห่งนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น"
                  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ลงชื่อ
ทีมผู้ดูแลระบบดิสคัสไทย
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|อุปกรณ์พกพา|Archiver|ดิสคัส ไทย Follow us: Become a fan on facebook. Follow us on Twitter.

GMT+7, 2017-3-28 05:13

Powered by Discuz! X3.3 R20170301, Rev.53

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้